Seremonistedet

Seremonistedet er et viktig sted avsatt til å ta et siste farvel med den som har gått bort.

Mange har egne ønsker om hvor man vil ha begravelsen, og derfor er det viktig med å informere begravelsesbyrået om seremonistedet på et tidlig tidspunkt.

Dette er for at gravferdskontoret og kirketorget skal få tid nok på seg til å holde av kirken/kapellet.

Og etter dette gjelder det å anskaffe en taler/prest/forretter for dagen.