Vi ønsker først og fremst å yte god service og kompetanse, men gravferd vil også bety kostnader.

Vi finner gode løsninger som de pårørende skal være fortrolig med. Enkelhet er også verdighet.

Under samtalen vil vi som byrå forstå hvilke ønsker og tanker som de nærmeste har. Da vil vi gi våre råd og se på hvilke muligheter vi har i forhold til helheten og gi kostnadsoverslag ved samtalens slutt. En gravferd kan variere stort mellom kr. 10.000,- til 60.000,-

I hovedsak mener vi at avdødes liv bør gjenspeiles i hvordan en seremoni skal være.

Det kan søkes om behovsprøvet gravferdsstøtte. Avdødes ligningsattest vil avklare om det skal søkes om denne støtten. Inntil kr. 23.337,- kan bli utbetalt dersom avdødes ligning viser en nettoformue på Kr.0,- Om nettoformuen viser for eks.kr. 10.000,- kan man søke om 13.337,- Viser den over kr. 23.337,- er det ikke grunnlag for å søke.

Om det skal sendes søknad må det undertegnes på eget søknadsskjema og som vedlegg : ligningsattesten og byråets faktura. Byrået vil bistå de pårørende uten vederlag ved behov.